Stichting NCV Bijbelstudie – 2023

Nu we het oude jaar hebben afgesloten en een nieuw jaar begonnen zijn is het tijd terug te blikken op wat we allemaal hebben kunnen doen in het afgelopen jaar, en onze donateurs te bedanken die dit met hun giften mede mogelijk hebben gemaakt.

Het doel waarmee de stichting in 2021 is opgericht is het ondersteunen van de werkzaamheden aan de NCV en de bijbehorende app en projecten. Sinds 2023 hebben we met Stichting E-H Depot Nederland afgesproken dat zij gemaakte onkosten, drukwerk en aanschaf van spullen vergoeden, en Stichting NCV Bijbelstudie ondersteuning biedt aan degenen die tijd willen vrijmaken om meer tijd in het project te kunnen steken. Zo kan ik nog altijd meer dan de helft van mijn tijd in deze werkzaamheden stoppen. Er gaat nog elke maand iets meer uit dan er binnenkomt, maar we kunnen nog wel even vooruit, en we vertrouwen erop dat Vader op Zijn tijd zorgt voor financiële ondersteuning als dat nodig is.

Projecten 2023

Ik had eind 2022 een aantal projecten voor 2023 op het oog. In 2022 werd hard gewerkt aan het klaarmaken van de vertaling voor uitgave op papier, en daarna stond op de planning om de app weer eens flink op de schop te nemen en te vernieuwen. Daarbij wilde ik bij alle boeken van het Nieuwe Testament voetnoten/commentaar gaan schrijven en beginnen aan het reconstrueren van  de Hebreeuwse grondtekst en het maken van de vertaling van het Oude Testament. Maar net als vorig jaar blijkt het moeilijk precies in te schatten hoeveel tijd iets kost, en komen er altijd zaken tussendoor om aan te werken.

Eind januari ben ik ook voorzichtig begonnen met het maken van de volgende versie van de app. Hier had ik eerder al wat naar gekeken, en verkend. Het is bij apps zo dat als je steeds verder blijft ontwikkelen, de code op een gegeven moment een puinhoop wordt, omdat je steeds meer dingen hebt toegevoegd waar je bij het maken van de app niet aan gedacht had, en dat soms met knutsel en plakwerk eraan gezet wordt. Soms is het dan, ook als de code al jaren oud is, tijd om vanaf het begin alles opnieuw op te bouwen, op een moderne manier, met een modern uiterlijk en gebouwd met alle functies die er ingebouwd moeten worden voor ogen, en idealiter ook zo dat toekomstige zaken makkelijk ingepast kunnen worden. Dat is veel werk, en vereist ook dat je vanaf het begin goed nadenkt hoe je het allemaal gaat opbouwen, en goed in elkaar gaat zetten, zodat de code niet weer even snel een rommeltje wordt. Daarnaast had ik allerlei ideeën voor nieuwe mogelijkheden, die ik gelijk wilde inbouwen.

In de eerste maanden heb ik hier wat aan gewerkt, maar ook het voorwerk voor het uitbrengen van de papieren versie bleek nog meer werk in te houden dan gedacht. We hebben gezocht naar een grotere uitgever die het op zich wilde nemen, maar dat zat er niet in. Er zijn al veel Bijbels, de marges zijn klein, ze durfden het niet aan.

Daarom hebben we toch maar in samenwerking met Stichting E-H Depot, het uitbrengen in eigen handen genomen. We hebben in het bedrijf Pretore een drukkerij – of eerder een printerij – gevonden die gespecialiseerd is in Bijbels drukken op dun papier in kleine oplages, en konden daar voor een goede prijs terecht. Maar nu we het werk zelf moesten doen, betekende dit meer werk dat we zelf moesten doen. De tekst moest goed nagekeken worden, zodat alle fouten eruit gehaald zouden worden, en de Bijbel moest helemaal goed opgemaakt worden. Alle regels, elk woord, met het goede lettertype, de goede kleur op de goede plaats. Dit had heel wat voeten in de aarde. Met hulp van vele mensen, na vele revisies en testdrukken, hadden we net op tijd voor het Opwekking weekeinde eind mei twee uitgaven bij de drukker liggen, een luxe-editie met gerecycled leer, en een wat kleinere pocketeditie.

Op het Opwekking weekeinde mochten we de pocketeditie gratis uitdelen, en dit werd met veel enthousiasme ontvangen. Vrijwel iedereen die we spraken was enthousiast, was op zoek naar zo’n vertaling, naar zo’n app, en was verbaasd dat we dit gratis konden aanbieden. We hebben 350 boekjes weggegeven, en de app is enkele honderden keren gedownload in de tijd erna.

Na het Opwekking weekeinde zijn er bij verschillende bijbelboeken voetnoten geschreven, en is verder gewerkt aan de vernieuwde app. Ook ging er tijd zitten in het uitwerken van een studie voor in de zomerperiode en het schrijven van diverse studies, maar voor de zomer was het grondwerk gelegd. De basis, hoe teksten in de app moeten werken, basismogelijkheden, de indeling in tabs, groepen en teksten, de basis van het uiterlijk was klaar voor de zomer. Vanaf toen, met een pauze door alle vakanties, is verder gewerkt om de database te vernieuwen, de NCV en het interlineair ook echt werkend te krijgen in de app, de zoekmachine met alle nieuwe mogelijkheden te implementeren en meer. Hier is maanden aan gewerkt, en nog net voor het einde van het jaar kon een eerste versie, zonder nog de mogelijkheid om in te loggen en notities en highlights te maken en te zien, online gezet worden.

Verder zijn in 2023 nog twee edities van het studieblad “Dicht op het woord” verschenen, met uitgebreide woordstudies, achtergrondartikelen, uitleg over vertalen, taal en meer. Dit alles om duidelijk te maken wat er achter vertaalkeuzes zit, om de taal en vertaling beter te begrijpen en zo meer uit het woord te kunnen halen.

Aanschaf laptop

De grote gift die bij de oprichting van de stichting gegeven werd, was ook gegeven om, als het nodig is, nieuwe apparatuur te kunnen kopen. Bij al het werk dat ik doe, heb ik niet veel nodig, vooral veel tijd. Maar mijn computer is onmisbaar. En na 6 jaar was het tijd om mijn laptop te vervangen. Samen met een eigen bijdrage en een bijdrage van Stichting E-H Depot is een nieuwe laptop aangeschaft, zodat ik weer een jaar of 6 verder kan.

Promoveren

In 2023 is ook het idee geboren om een promotieonderzoek te starten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Al langer had ik het idee dat de vertaalmethode nog verbeterd kon worden op de plekken waar we nu moesten afwijken van het trefwoord, en dat met meer gegevens dit consequenter zou kunnen. Met recent onderzoek en nieuwe inzichten wil ik gaan onderzoeken of je aan de hand van data over de taal, hoe de taal in elkaar zit, hoe de zin is opgebouwd, wat de context is, of het mogelijk is patronen te beschrijven die vanuit die gegevens heel precies aangeven waarom een woord soms het ene, soms het andere betekent. Dit zou dan kunnen helpen om ook preciezer te kunnen zeggen waar een trefwoord vastgehouden kan worden, en waar je moet afwijken. Dit promotieonderzoek is goedgekeurd, het mag beginnen, en in februari 2024 zal dit van start gaan.

Werkzaamheden 2024

Er is dus veel werk verzet in 2023, maar wederom zullen een aantal plannen naar 2024 verschuiven. Er wordt volop aan de vernieuwde app gewerkt, maar daar moet ook nog veel aan gebeuren. De eerste maanden van 2024 zullen hieraan besteed worden. Als daar testversies van online komen, wil ik ondertussen bij meer bijbelboeken al wat voetnoten toevoegen, en ook voor meer woorden een woordenboekomschrijving maken. Dit zal weer veel tijd in beslag nemen, maar het streven is om voor het Opwekking weekeinde van 2024 de nieuwe app met veel nieuwe voetnoten en verbeteringen gepubliceerd te hebben.

Het project dat daarna gaat starten is het maken van een eerste vertaling bij het hele Oude Testament. Ik wilde eerst tegelijkertijd de grondtekst reconstrueren, maar dit is zo’n grote en ingewikkelde klus, dat ik heb besloten eerst een eerste vertaling aan de hand van de Masoretische tekst te maken en die in de app te publiceren, en daarna boek voor boek de vertaling opnieuw door te werken, te verbeteren, voetnoten erbij te schrijven en de grondtekst te reconstrueren. Het maken van een vertaling bij het hele Oude Testament zal zeker een jaar of langer duren, het opnieuw doorwerken boek voor boek vele jaren.

Het promoveren zal ook beginnen dit jaar, en ik ben benieuwd hoeveel tijd het in beslag gaat nemen. Het was onderzoek dat ik toch wel van plan was te gaan doen voor het Oude Testament, maar zal nu nog grondiger en uitgebreider gebeuren, en zal met recht een wetenschappelijke basis vormen voor het verdere vertaalwerk.

Ook willen we dus weer naar het Opwekking weekeinde, en wellicht andere christelijke evenementen, om de app en de vertaling te promoten, en via campagnes weer meer mensen bereiken. We willen wederom veel Bijbels kunnen uitdelen, en bekendheid aan het werk geven. Uw steun hiervoor is van harte welkom

Dank

Zoals u ziet, is er weer een hoop werk verricht afgelopen jaar, en er ligt weer genoeg vruchtbaar werk klaar voor het komende jaar (en jaren). Ik wil allen die dit werk mogelijk maken met giften danken dat ze hierin willen delen, en allen die op een andere manier een steentje bijdragen aan dit werk. Wat is er mooier dan zo te kunnen werken om Gods woord dichter bij de mensen te brengen? En natuurlijk wil ik God danken, die ons Zijn Woord gegeven heeft. Moge het weer een vruchtbaar jaar worden. Opdat we Hem beter mogen leren kennen!

Thijs Amersfoort

Directeur Stichting NCV-Bijbelstudie