Stichting NCV Bijbelstudie

Bankrekeningnummer/IBAN:
NL45INGB0008497962

BIC:
INGBNL2A

Adres van de Stichting:
A. W. de Landgraafstraat 29
3361 EA Sliedrecht

Telefoon:
06 31 99 35 89

KVK:
81188382

RSIN:
861977348

De NCV Bijbelstudie app is ondertussen enkele duizenden keren gedownload of online opgezocht. Het brengt de Nederlandse Concordante Vertaling, een studievertaling die dicht bij de grondtekst blijft, samen met interlineair, voetnoten en andere hulpmiddelen, zodat iedere gelovigen, of je nu Hebreeuws en Grieks kan of niet, de schriften beter kan leren begrijpen. Al deze dingen worden gratis aangeboden, om niet, net zoals het evangelie dat in die schriften naar voren komt om niet is. Het werk dat wordt gestoken in het ontwikkelen van de app, de vertaling, het interlineair en andere modules, het geven van studieavonden of het online zetten van materiaal is eveneens gratis. Want in een tijd waarin het steeds moeilijker te achterhalen is wat waar is en wat niet, is het belangrijk dat gelovigen het gereedschap hebben om te onderzoeken welke waarheid de schriften geven.

Een blik op de projecten die nu gedaan worden en die nog op de planning staan laat zien dat er nog voor jaren aan heel waardevol werk ligt. Het meeste werk wordt nu nog gedaan door Thijs Amersfoort, de woordvoerder en directeur van de stichting, die de app en het interlineair heeft ontwikkeld en ook de andere projecten verder uitwerkt. De stichting is opgericht om hem en anderen die tijd willen vrijmaken voor het ontwikkelen van de app, de vertaling, het interlineair en alles wat erbij hoort te ondersteunen, en daarnaast andere bijbehorende kosten op te vangen.

Wilt u delen in dit werk, dan kunt u een gift overmaken naar het rekeningnummer van Stichting NCV Bijbelstudie.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De fiscale voordelen van de ANBI zijn:

 • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken 
 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

De optie voor doneren met de meeste fiscale voordelen is de periodieke gift. Zie de toelichting van de belastingdienst.

Uit de statuten van de stichting:

 1. De stichting heeft ten doel tot doel het ondersteunen en bevorderen van de kennis van en het inzicht in de Hebreeuwse en Griekse Schriften (de Bijbel) in navolging van de concordante vertaal- en interpretatiemethode.
 2. De stichting ontplooit daartoe de nodige activiteiten, in het bijzonder door:
  • het beheer en de ontwikkeling van de digitale faciliteiten vervat in de site “ncv-bijbelstudie.nl” en in de bijbehorende app “NCV Bijbelstudie”, alsmede het ter beschikking stellen van digitale faciliteiten;
  • het ter beschikking stellen van schriftelijke uitgaven;
  • het geven van onderwijs, het houden van voordrachten en dienovereenkomstige activiteiten;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder het verwerven van fondsen.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Publicaties: