Data

De concordante vertaling, het interlineair bij de Griekse en Hebreeuwse grondtekst, de voetnoten en andere informatie onderdelen van de app worden allemaal opgeslagen in een database. De app is wat dat betreft eigenlijk vooral een manier om de data georganiseerd weer te geven.

Zoals eerder is aangekondigd, is de data van het NCV-project inmiddels open source gemaakt. Dat betekent dat iedereen, onder voorwaarden, de data mag overnemen, veranderen, het mag gebruiken voor nieuwe projecten of eigen uitgaven. Het idee hierachter is dat dit project er helemaal op gericht is de Bijbel zo goed mogelijk te leren kennen. Wij bezitten de Bijbel niet, die is ons gegeven. Ook een vertaling daarvan kunnen we ons moeilijk toe-eigenen, het is een hulpmiddel dat we mogen maken om Zijn woord te begrijpen. Als de data van het project nu anderen verder kan helpen met zijn eigen project, dat ook weer bijdraagt aan het beter begrijpen van Zijn woord, waarom zouden we dat niet steunen, zelfs aanmoedigen? Ook als de data gebruikt zou worden om weer een andere vertaling mee te maken is dat wat mij betreft prima. Zoals ik al zei, een vertaling is een hulpmiddel, en als iemand een ander hulpmiddel ontwikkeld, wat weer andere mensen verder helpt, laat ze dat vooral doen.

Momenteel is de data van twee versies van de app gepubliceerd op GitHub, een open-source platform, de data van het project zoals die was eind december 2021, en de data van het project zoals die eind december 2022 is. Bij de data is een uitgebreide omschrijving te vinden van de tabellen, de velden, hoe de tabellen gecombineerd worden etc. Ook is er een LICENSE document te vinden met de voorwaarden voor het gebruik van de data voor eigen projecten.

Als de app binnenkort volledig opnieuw opgebouwd wordt, zal ook de van de code zoveel mogelijk delen open-source gemaakt worden, zodat andere mensen die soortgelijke oplossingen nodig hebben van de code gebruik kunnen maken.