Teksten, groepen en tabs

In deze tweede tutorial kijken we naar de basis van de NCV Bijbelstudie App, de interface. De knoppen worden besproken, en de mogelijkheden met teksten, verschillende groepen en tabs.