Hebreeuws OT restaureren

Anders dan bij het Nieuwe Testament bestaat er momenteel van het Oude Testament nog geen gerestaureerde grondtekst op basis van de betrouwbaarste handschriften. Er zijn hier meerdere redenen voor, met als belangrijkste dat er voor het Oude Testament simpelweg niet zo veel oude handschriften zijn van vlak na het ontstaan van de boeken, zodat er te weinig materiaal is om echt goed een ‘oorspronkelijke tekst’ te reconstrueren. Daarnaast lijkt het zo dat teksten voor de tijd van Jezus niet alleen werden overgeschreven, maar soms werden geüpdatet. Soms ging dat om nieuwe spelling, maar soms werd een heel boek aangepakt, volgorde van hoofdstukken veranderd en het boek uitgebreid, zoals het geval is met Jeremia – van dat boek kennen we een lange en korte versie. Daardoor krijg je hele andere – en lastigere – vragen die het restaureren van het OT moeilijker maken dan bij het NT.

Toch zal, als we een Concordante Vertaling en een interlineair bij een Hebreeuwse grondtekst willen hebben, een poging gedaan moeten worden. Dit zal een zware klus worden, maar wel één die de moeite waard is. Wel zullen we hier pas aan beginnen als het werk aan het NT af is.