Een nieuwe stichting voor de NCV Bijbelstudie App

Het werk aan de vertaling en de App gebeurde de afgelopen jaren onder de vlag van Stichting EH Depot, maar zoals op deze website te lezen is, is ervoor gekozen om voor dit werk een nieuwe stichting op te richten, Stichting NCV Bijbelstudie. Laat me, om uit te leggen waarom, een overzicht geven van alle projecten die al zijn gedaan, projecten waaraan nu gewerkt wordt en projecten die nog op de planning staan rondom de Nederlandse Concordante Vertaling.

Er is in de afgelopen jaren heel veel werk verzet. Er is een mooie app gemaakt waarin de vertaling bestudeerd kan worden, waar het interlineair naast de vertaling te lezen is, commentaar te vinden is en ondermeer uitgebreide zoekopdrachten te geven zijn. Hoe mooi de app ook is, centraal staat daarin toch de Nederlandse Concordante Vertaling, en daar was lang maar een beperkte verzameling brieven van beschikbaar. Daarom is er in heel 2019 en begin 2020 vele uren hard gewerkt aan het maken van een eerste aanzet, een proeve van vertaling, van het hele Nieuwe Testament, die nu ook in de app te vinden is. Heel het Nieuwe Testament in een nauwkeurige vertaling te lezen en bestuderen, hoe bijzonder is dat.

Met onze meer letterlijke vertaling laten we zoveel mogelijk interpretatie weg. Maar zoals een criticus over de vertaling eens zei, kan een lezer zonder achtergrondkennis zelf de tekst goed interpreteren? Dat is waar, maar wat mij betreft los je dat niet op met een meer uitleggende Bijbelvertaling. Het doel van de vertaling is juist: zo min mogelijk inleg of uitleg, zodat Gods woord niet door een bril van eeuwenlange menselijke gedachten gelezen hoeft te worden. Zulke gedachten leidden de gelovigen in Paulus’ dagen al af van het evangelie. En ook in een uitleggende vertaling kan je niet genoeg achtergrondinformatie kwijt over cultuur, gebruiken, betekenissen van woorden, uitdrukkingen of verwijzingen naar verwante passages. Om die reden ben ik daarna begonnen met het maken van uitgebreide voetnoten bij de vertaling, waarin die achtergrondinformatie te vinden is. Zo heeft u als lezer een heel nauwkeurige vertaling én alle benodigde achtergrondinformatie en uitleg om er alles uit te halen. Ook blijft op deze manier interpretatie zoveel mogelijk gescheiden van het woord. Zulke voetnoten zijn er al bij 2Korinte en Galaten.

Maar dat is allemaal werk aan het Nieuwe Testament. Aan een vertaling bij het Oude Testament zijn we nog niet begonnen. Daar moet eerst nog een grondtekst voor gereconstrueerd worden, een interlineair bij het hele Oude Testament gemaakt worden en daarna kunnen we pas aan vertalen beginnen. Ik ben al wel begonnen met het interlineair bij het Oude Testament, maar daar ben ik nog wel even zoet mee. Om nog maar niet te spreken van het vertaalwerk erna, de voetnoten bij alle andere boeken, de plannen die ik heb voor notities bij alle Griekse en Hebreeuwse woorden (een soort woordenboek), het helemaal vernieuwen van de app en het toevoegen van nieuwe mogelijkheden. 

Er ligt voor jaren en jaren aan werk, zoals ook de projectenpagina laat zien, en het meeste daarvan doe ik vooralsnog alleen. Er is geen gebrek aan motivatie of ideeën, alleen aan tijd en handen. Tegelijkertijd waren er al wel eens mensen die me vroegen of ze het werk konden ondersteunen, maar daar was nog niet echt een mogelijkheid toe. Het zou mooi zijn als er een mogelijkheid was voor hen die dat in hun hart hebben diegenen te ondersteunen die voor dit werk onkosten maken en tijd vrij willen maken.

Na er lang tegenaan gehikt te hebben, leek het me daarom, na goed en grondig overleg met stichting EH-Depot en andere betrokkenen, goed een nieuwe stichting op te richten, Stichting NCV Bijbelstudie. Een stichting waarmee al het werk dat aan de app, de vertaling of verwante projecten gebeurt ondersteund kan worden, in onkosten én als mensen meer tijd er voor vrij willen maken. Het is dus ook geen stichting voor één persoon, voor mij, maar ook voor anderen die tijd willen vrijmaken en mee willen werken. Ook wil ik benadrukken dat de nieuwe stichting alleen de werkzaamheden van de huidige stichting aanvult, en dat het niet is om een eigen weg mee op te gaan. Al het inhoudelijke waar aan gewerkt wordt, wordt in samenwerking met de huidige stichting gedaan, en zal onder haar vlag uitgebracht worden.

Met de nieuwe stichting hoop ik dat er meer handen met meer tijd kunnen werken aan het werk dat er ligt. Zo is er al een professioneel programmeur enthousiast om mee te werken aan de app en bereid daar tijd voor vrij te maken, en hoop ik naast de mensen die nu al af en toe meekijken nog iemand te vinden om een of meerdere dagen per week mee te werken aan de inhoudelijke kant. Dit alles met één wens: opdat we Gods woord beter mogen leren kennen!

Thijs Amersfoort