Bijbelstudie met de NCV – 3 – woordstudie

Op de derde avond van de serie ‘Bijbelstudie met de NCV’ hebben we gekeken naar het het doen van woordstudies. De avond bestond uit twee delen. Eerst bekeken we vragen rondom woordstudie doen, daarna hebben we daadwerkelijk een woordstudie gedaan naar twee woorden.

Woordstudie doen

We begonnen met vragen rondom woordstudie doen. Waarom zou je dat doen? Wanneer? En hoe doe je dat eigenlijk? En kan je ook andere teksten raadplegen buiten de Bijbel?

Download audio

Aan de slag

Na de Pauze hebben we twee woorden bestudeerd: nederwerping en volwassenheid. Eerst probeerde de aanwezigen zelf aan de hand van de app alle vindplaatsen van het woord na te gaan om zo een beeld bij het woord te vormen, waarna we het centraal nog even bespraken. Van het centraal bespreken zijn nog audio opnames gemaakt.

Bespreking ‘nederwerping’

Download audio

Bespreking ‘volwassenheid’

Download audio