Revisie NCV

Het project van de Nederlandse Concordante Vertaling (lees hier meer) heeft alweer tientallen jaren gelopen, voordat het de afgelopen jaren in een stroomversnelling is gekomen. Doordat het project al zo lang loopt, en doordat je in de loop van de tijd voortschrijdend inzicht krijgt, was het nodig wat we al vertaald hebben na te gaan en inconsequenties recht te zetten, leestekens na te kijken, nog eens over moeilijke passages na te denken enz.

Daarnaast hebben we recentelijk na lang onderzoek ook wat wijzigingen in de Griekse grammatica doorgevoerd, dezelfde die de Amerikaanse Concordante broeders recentelijk hebben doorgevoerd. Voor de kenners: de kappa- en tweede aorist werden lang niet als volwaardige aoristen gezien, maar nu zijn we van mening dat dit onterecht was.

We hopen de revisie in 2021 af te ronden, en dan een nieuwe uitgave van de NCV in boekvorm te publiceren. De meer recente versie is altijd online en in de app te lezen.