Werk aan de uitgave van de NCV

In eerdere berichten hebben we al aangegeven dat we toewerken naar het uitbrengen van de NCV van het Nieuwe Testament in een papieren uitgave. Laatste maanden is hier veel werk voor gedaan om de tekst verder te verbeteren en na te kijken en de laatste foutjes eruit te halen voor de uitgave. Dit werk is nu afgerond. Bijna alle vertaalwoorden zijn opnieuw bekeken en vele opnieuw afgewogen, wat tot een aantal veranderingen heeft geleid. Daar hebben we in de eerste uitgave van het NCV-studieblad “Dicht op het woord” uitgebreid bij stilgestaan. En na deze inhoudelijke controleronde is alles opnieuw meerdere malen nagekeken met meerdere mensen en diverse spelling-checkers. Het resultaat is een tekst die niet alleen inhoudelijk verbeterd en gladgestreken is, maar waar ook veel spel- en grammaticafouten uit gehaald zijn. Een tekst die klaar is om gepubliceerd te worden!

We zijn nog aan het kijken of we het willen laten uitgeven door een bestaande uitgever, of dat we het zelf uitgeven. Voordeel van een bestaande uitgever zou zijn dat de vertaling makkelijk breder verspreid kan worden. Anders moeten de boeken zelf beschikbaar  gemaakt worden op boekenwinkel platforms als Centraal Boekhuis, boekenwinkels aangeschreven worden, reclame gemaakt worden e.d. Maar de hoop is dat ergens in de eerste maanden van volgend jaar de papieren uitgave gepresenteerd kan worden.

Update van de app

Hoewel in de online app de meest recente verandering altijd gelijk te zien waren, heeft de offline app, de app voor iOS en Android, lange tijd niet de veranderingen en verbeteringen meegekregen waar steeds over gesproken en geschreven werd. Nu met het afronden van het nakijken is ook een update van die apps gemaakt met de nagekeken en verbeterde tekst. Naast deze verbeteringen zijn er nog een tweetal zaken in de update waar ik u op wil wijzen.

Voor wie andere vertalingen bekijkt, ziet dat die allemaal kopjes boven stukken tekst hebben die het opzoeken van een passage makkelijker maken. Dit heeft de concordante vertaling nooit gehad, waarschijnlijk ook omdat die kopjes vaak de nodige uitleg bevatten en niet oorspronkelijk zijn. Maar voor de uitgave van de vertaling zijn er ook kopjes voor de NCV gemaakt, maar dan wel vrijwel altijd met de letterlijke woorden uit de tekst zelf, zodat de extra interpretatie minimaal is, en schuin gedrukt, zodat duidelijk is dat ze geen onderdeel van de oorspronkelijke tekst zijn. In de laatste update van de app zijn deze kopjes ook “aan” te zetten. Dit kan door linksboven een venster met de NCV op het tandwieltje te klikken om bij de voorkeuren voor de vertaling te komen. Daar kan je achter “kopjes” op “Toon” klikken.

En voor wie altijd op alle details van de vertaling let en de extra verhoogde tekens “aan” heeft staan, die  precies aangeven wanneer woorden afwijken van het gekozen trefwoord, zal in de nieuwe versie een verschil zien met hoe we aangeven hoe we lidwoorden vertalen. Even geleden was Galaten 1:7 als volgt weergegeven:

7tnzal |zijn er wisommigen, die jullie |verwarren en het evangelie van Christus |willen omdraaienf.

Nu is dat zo:

7tnzal |zijn er wisommigen, die jullie |verwarren en het evangelie van Christus |willen omdraaienf.

Voorheen werkte de verhoogde punt die duidde op een vertaling van het lidwoord als volgt: deze stip wordt altijd direct tegen het woord gezet waar het bij hoort, als het lidwoord helemaal niet vertaald is, en bij een afwijkende vertaling, zoals “die” hier, staat het voor die vertaling, en is de vertaling zelf grijs gemaakt. Dit is echter afwijkend ten opzichte van hoe we bij alle andere woorden met tekens en grijs drukken omgaan. Als een ander woord helemaal niet vertaald is, staat zijn teken los, niet tegen een ander woord aan. En als afwijkend vertaald is, dan is dat woord niet grijs gedrukt, maar geeft het teken dat er direct bij staat aan dat de vertaling afwijkend is. Grijze woorden zijn immers meestal toegevoegde woorden, niet afwijkende vertalingen. 

Nu hebben we dit gelijk getrokken. Ook bij het lidwoord werkt het teken nu zo: los, als het woord niet vertaald is, direct bij een woord, dat niet grijs is als het een afwijkende vertaling is. Dit is ook zo gedaan voor de papieren uitgave. Want in die leesuitgave is de vertaling zonder tekens afgedrukt, en dan lijkt het op de oorspronkelijke handelwijze alsof “die” extra is toegevoegd, omdat het grijs gedrukt is, niet alsof het wel degelijk de vertaling van een Grieks woord is.

Open source data

Ook is, zoals eerder aangekondigd, de data van het NCV-project inmiddels open source gemaakt. Dat betekent dat iedereen, onder voorwaarden, de data mag overnemen, veranderen, het mag gebruiken voor nieuwe projecten of eigen uitgaven. Het idee hierachter is dat dit project er helemaal op gericht is de Bijbel zo goed mogelijk te leren kennen. Wij bezitten de Bijbel niet, die is ons gegeven. Ook een vertaling daarvan kunnen we ons moeilijk toe-eigenen, het is een hulpmiddel dat we mogen maken om Zijn woord te begrijpen. Als de data van het project nu anderen verder kan helpen met zijn eigen project, dat ook weer bijdraagt aan het beter begrijpen van Zijn woord, waarom zouden we dat niet steunen, zelfs aanmoedigen? Ook als de data gebruikt zou worden om weer een andere vertaling mee te maken is dat prima. Zoals ik al zei, een vertaling is een hulpmiddel, en als iemand een ander hulpmiddel ontwikkelt, wat weer andere mensen verder helpt, laat ze dat vooral doen.

De data is, met uitleg en een omschrijving van de voorwaarden, inmiddels via de website te vinden, onder het kopje “Data”.

Komende tijd

Nu het meeste werk aan de uitgave is afgerond, zal er komende tijd gewerkt worden aan het ontwikkelen van een volledig nieuwe versie van de Bijbelstudie app. Om de zoveel tijd is het nodig om de app volledig te herschrijven. Dan is veel code verouderd en niet handig gestructureerd, en loop je tegen de grenzen aan van wat je nog kan toevoegen zonder alles opnieuw te moeten schrijven en inrichten. Dat punt is nu bereikt. Ik heb een hoop ideeën die ik nog zou willen toevoegen aan de app, maar daarvoor kan het beste eerst de app weer eens goed onder handen genomen worden. Het wordt een app met een nieuw jasje maar dezelfde uitgebreide mogelijkheden. Gebouwd met een modern framework, een moderner uiterlijk maar dezelfde principes. Maar daarover later meer.

En daarnaast zal er verder gewerkt worden aan het schrijven van voetnoten en uitgebreide woordenboek-omschrijvingen bij alle woorden. Alles opdat we Hem beter mogen begrijpen!