Interlineair OT

We hebben in de NCV Bijbelstudie App al langer een interlineair bij de Griekse tekst, die gebruikers in staat stelt nog nauwkeuriger te zien wat er in de grondtekst gebeurt, ook zij die geen Grieks kennen. Voor het Oude Testament ontbreekt zo’n interlineair nog.

Anders dan bij het Nieuwe Testament bestaat er momenteel van het Oude Testament nog geen gerestaureerde grondtekst op basis van de betrouwbaarste handschriften. Er zijn hier meerdere redenen voor, met als belangrijkste dat er voor het Oude Testament simpelweg niet zo veel oude grondteksten zijn van vlak na het ontstaan van de boeken, zodat er te weinig materiaal is om echt goed een ‘oorspronkelijke tekst’ te reconstrueren. Daarom zijn Bijbelvertalingen nu vaak grotendeels gebaseerd op een compleet (en toch redelijk betrouwbaar) handschrift uit de 11e eeuw: de Codex Leningradensis.

Het plan is om het interlineair in twee stappen toe te voegen. Een poging om toch zo goed en zo kwaad als het gaat een grondtekst voor het Oude Testament te reconstrueren zal een enorme opgave worden, en misschien nog wel lang, misschien zelfs wel enkele jaren in beslag nemen. Daarom, en omdat in de meeste gevallen de Codex Leningradensis de meest betrouwbare tekst blijkt te hebben, maken we allereerst een interlineair van bij die codex, zodat gebruikers in de meeste gevallen gewoon al naar de grondtekst kunnen kijken. Tot een gerestaureerde Hebreeuwse grondtekst gemaakt is, is dat al een heel goed hulpmiddel.